Civilinė sauga

Cheminės nelaimės

 

Kaip išvengti cheminių nelaimių namuose?

 

· Žinokite namuose naudojamų chemikalų keliamus pavojus.

· Laikykite visus medikamentus, kosmetiką, valymo priemones ir kitas namuose naudojamas chemines medžiagos vaikams nematomoje ir neprieinamoje vietoje;

· skystus, seniai nenaudojamus ar pasibaigusio galiojimo vaistus, atsargiai išpilkite į tualetą, tuščius buteliukus išmeskite į šiukšlinę.

 

Namuose naudojamų chemikalų atsargas laikykite taip, kaip nurodyta ant gaminio etiketės. Ne maisto produktus laikykite jiems skirtose talpose ar įpakavime ir kiekvieną kartą prieš naudodami įsitikinkite, kad naudojate būtent tą produktą ir pagal taisykles. Jeigu perpilate produktą į kitą tarą, būtinai uždėkite etiketę (geriausia iš originalios pakuotės) ir įsitikinkite, ar parinkote tinkamos rūšies tarą.

 

Venkite maišyti skirtingas namuose naudojamas chemines priemones. Kartais sumaišius skirtingas medžiagas gali įvykti nepageidaujama reakcija. Visada prieš pradėdami naudoti naują produktą perskaitykite nurodymus ant įpakavimo. Kad apsisaugotumėte nuo pavojingų garų, niekada neuostykite neatpažintų priemonių tiesiog iš įpakavimo, apsiribokite tuo, ką jaučiate per atstumą. Kai kuriuos produktus galima naudoti tik mūvint gumines pirštines ar būnant su akių apsaugos priemonėmis.

 

Niekada nerūkykite naudodami namuose chemines medžiagas. Venkite naudoti plaukų laką, valymui naudojamus tirpiklius, dažymo priemones ir pesticidus netoli atviros liepsnos, įjungtų dujų degiklių, degančių žvakių, židinių, pečių ir kt. Net jeigu jūs nematote ar neužuodžiate garų, jie gali sukelti gaisrą ir net sprogimą. Pirkite tik tiek chemikalų, kiek tikrai sunaudosite. Didelis kiekis cheminių medžiagų, laikomų namuose, gali tapti nelaimės šaltiniu.

 

Ką daryti, jeigu namuose įvyko cheminė nelaimė?

Jeigu vaikas suvalgė ar išgėrė nemaistinių medžiagų, skubiai suraskite to produkto pakuotę ir skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. Jeigu chemikalai išsiliejo, skambinkite į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112, kvieskite ugniagesius gelbėtojus, prašykite rekomendacijų kaip elgtis.

 

Kol atvyks operatyvi pagalba, galite ir patys atlikti būtinus veiksmus. Jeigu pavojingos medžiagos pateko į akis, plaukite akis švariu, drungnu vandeniu mažiausiai 15 minučių. Nuplaukite rankas, veidą, kitas kūno dalis, kad cheminės medžiagos nepažeistų atvirų kūno vietų. Pasikeiskite drabužius – taip išvengsite sąlyčio su chemikalų likučiais ant drabužių. Nusivilktus drabužius sudėkite į sandarius plastikinius maišus.

 

Jeigu chemikalas išsiliejo, tučtuojau nuvalykite jį skudurėliu, tik saugokite akis ir odą. Panaudotą skudurėlį išneškite į saugią vietą lauke, leiskite išgaruoti kvapui, po to suvyniokite į laikraštį ir įdėkite į sandarų plastikinį maišelį. Tada galite išmesti į šiukšlinę. Išeikite iš namų, kad nekvėpuotumėte pavojingais garais.

 

Skubi pagalba esant cheminiam nudegimui:

 

  • kvieskitės pagalbos telefonu 112 ;
  • nuimkite drabužius ir papuošalus aplink pažeistą kūno vietą;
  • pilkite ant žaizdos švarų, šaltą vandenį 15-30 minučių;
  • laisvai pridenkite nudegimo vietą sterilia ar švaria medžiaga; būkite atidūs, kad medžiaga nepriliptų prie žaizdos;
  • perduokite nukentėjusįjį medikams tolesniam gydymui.

 

VEIKSMAI, ĮVYKUS CHEMINEI AVARIJAI

 

Įvykus avarijai, kurios metu į aplinką pateko pavojingos cheminės medžiagos, arba kai gresia tiesioginis cheminės taršos pavojus, skelbiamas civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“, kuris perduodamas per visuomenės informavimo priemones. Įsijunkite radiją ar televiziją, nes jums nuolatos bus teikiama naujausia informacija ir rekomendacijos kaip elgtis. Atsižvelgiant į aplinkybes, gali tekti palikti pastatus arba pasilikti juose.

 

Jeigu gyventojams nurodyta pasitraukti iš pavojingomis medžiagomis užterštų rajonų ar miesto dalių ir palikti pastatus:

 

· nedelsdami užsidėkite dujokaukę ar respiratorių ( ei turite) arba užsiriškite vatos marlės raištį;

· išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandens sklendes;

· apsivilkite apsauginius drabužius (tinka vandeniui nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileniniai apsiaustai), apsiaukite guminius arba kitos rūšies nepralaidžius drėgmei batus, užsimaukite pirštines, užsidėkite kepurę, apsivyniokite kaklą šaliku, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų;

· pasiimkite asmens dokumentus, pinigus;

· pasiimkite minimalų kiekį būtiniausių drabužių;

· pasiimkite ilgai negendančių maisto produktų, geriamo vandens (parai);

· uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas, užrakinkite duris;

· jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, sandariai uždarykite duris;

· uždenkite šulinius;

· eikite, kaip buvo nurodyta pranešime, arba statmenai vėjo krypčiai, vengdami žemesnių vietų;

· draudžiama naudotis liftais, nes cheminėmis medžiagomis užterštuose rajonuose atjungiama elektra!

 

Neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Gal šalia jūsų gyvena neįgalūs žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu leidžiantys laiką be tėvų. Pasidomėkite, ar yra kam jais pasirūpinti, jei ne – padėkite jiems arba praneškite telefonu 112 ar kitais skubios pagalbos telefonais: 111, 112, 113. Prisiminkite – išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileninis maišus. Palikite maišą už švarios teritorijos ribų.