Civilinė sauga

Civilinės saugos signalai

 

Siekiant laiku perspėti gyventojus ir visas ekstremalios situacijos valdymo grandis apie gresiantį avarijų, gaivalinių nelaimių bei kitų ekstremalių situacijų pavojų ir užtikrinti šios informacijos operatyvų perdavimą, Lietuvoje sukurta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS). Yra nustatyti ir patvirtinti aštuoni civilinės saugos perspėjimo signalai, kurie galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Dėmesio visiems!

Tai pagrindinis perspėjamasis garsinis civilinės saugos signalas, kuris skelbiamas, įjungiant gamyklų, įmonių, laivų, garvežių, specialiųjų mašinų garsinius signalus, centralizuoto bei vietinio valdymo elektros sirenas. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalą gali perduoti ūkio subjekto vadovas, miesto ir rajono savivaldybės administracijos direktorius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD), Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šį signalą lydi kitas signalas, kuris persėja apie konkretų pavojų.

 

Radiacinis pavojus!

Šis signalas skelbiamas, kilus tiesioginei vietovės radioaktyviojo užteršimo grėsmei arba nustačius tokį užteršimą. Taip gali atsitikti, įvykus bendrajai atominės elektrinės avarijai arba kitokios kilmės radiacinėms ir branduolinėms avarijoms. Signalo tekstas ir konkretūs nurodymai skelbiami panaudojant perspėjimo sistemą, ryšių priemones, radiją ir televiziją savivaldybių arba PAGD sprendimu.

 

Cheminis pavojus!

Signalas skelbiamas, kilus tiesioginei cheminio užteršimo grėsmei arba nustačius vietovės užteršimą pavojingomis cheminėmis medžiagomis, įvykus pramoninei avarijai ar nelaimei su pavojingomis medžiagomis. Atsižvelgiant į pavojaus mastą, skelbiamas pavojingų objektų vadovų, savivaldybių ar PAGD sprendimu.

 

Katastrofinis užtvindymas!

Tai vietinės reikšmės signalas, kuris gali būti skelbiamas dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Jis skelbiamas Kauno miesto, Kauno, Šakių, Jurbarko ir Šilutės rajonų gyventojams, nes jiems gresia tiesioginis užtvindymo pavojus. Signalas skelbiamas Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimu.

Potvynio pavojus!

Šis signalas skelbiamas, kilus tiesioginei potvynio grėsmei polaidžio ar intensyvių liūčių metu, pakilus upių vandens lygiui ir pasiekus stichinio vandens lygio kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Skelbiamas apskričių viršininkų, savivaldybių administracijos direktorių ir PAGD sprendimu per visuomenes informavimo priemonės kartu su reikalinga informacija.

 

Uragano pavojus!

Toks signalas skelbiamas, artėjant katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui, kuris gali sukelti ypatingą pavojų. Kartu su reikalinga informacija signalas perduodamas iš anksto per visuomenės informavimo priemonės. Skelbiamas Hidrometeorologijos tarnybos sprendimu.

 

Oro pavojus!

Skelbiamas visiems gyventojams, kai kyla tiesioginė priešo užpuolimo grėsmė. Signalas skelbiamas visomis informavimo ir ryšių priemonėmis. Jis gali būti paskelbtas tik Krašto apsaugos ministerijos sprendimu.

 

Oro pavojaus atšaukimas!

Skelbiamas Krašto apsaugos ministerijos sprendimu per visuomenės informavimo priemones, praėjus tiesioginei priešo užpuolimo grėsmei ar pasibaigus antpuoliui.

 

Susidarius ekstremaliai situacijai, iš pradžių duodamas garsinis signalas, kurį išgirdę gyventojai privalo skubiai įsijungti radiją, televizorių, išklausyti tarnybų pranešimą apie kilusį pavojų ir veikti vadovaudamiesi pateiktomis rekomendacijomis.

Informacija ir rekomendacijos skelbiamos per įvairias šalies žiniasklaidos priemones.