Verslo rėmimas

Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programa

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-313 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programą.

Verslo planas           

Priemonės vykdymo sąmata           

 

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. T1-283 pakeitė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-313 patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programą

 

Investicijų ir statybos skyriaus
vyr. specialistas F. Sragauskas
Tel. (8 449) 76 123
El. paštas invest@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programa

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1564 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos patvirtinimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1565 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškų atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. DĮV-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškos formos patvirtinimo“

 

Investicijų ir statybos skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Jocytė – Kiaulakienė
Tel.: (8 449) 76123
El. paštas: vaidajocyte@yahoo.com