Naujienos

2010 metų gegužės 10-14 dienomis vyks Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos išorės vertinimas

2010-05-06

Pirmą kartą Šilalės rajone vyks Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos veiklos kokybės vertinimas.

Išorės vertinimo tikslas – skatinti mokyklos tobulėjimą, siekiant geresnės ugdymo(-si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. Išorės vertintojų komanda vertins mokyklos veiklos kokybę: stebės pamokas; susitiks su mokyklos mokytojų bendruomene ir kitais darbuotojais, tėvais ir mokiniais, savivaldos institucijų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis; nagrinės mokyklos strateginį planą, veiklos programą, ugdymo proceso dokumentus; kasdien veiklą aptars su mokyklos administracija, mokytojais.

Savaitę dirbsiantys nešališki išorės vertintojai neturi interesų vertinamoje mokykloje, jie yra kitų savivaldybių mokytojai ar švietimo specialistai. Paskutinę audito mokykloje dieną vertintojai mokyklos mokytojų bendruomenei pristatys išorės vertintojų komandos pirmines išvadas – ne mažiau kaip 10 mokyklos stipriųjų veiklos aspektų ir ne daugiau kaip 5 tobulintinus veiklos aspektus. Vertintojų komanda per 21 kalendorinę dieną turi parengti išorės vertinimo ataskaitos projektą ir jį pateikti mokyklai. Mokykla gali patikslinti išorės vertinimo ataskaitos projektą per 4 darbo dienas. Galutinė ataskaita parengiama per 36 kalendorines dienas po išorės vertintojų komandos išvykimo ir pateikiama mokyklos bendruomei, trumpa išorės vertinimo ataskaita pateikiama Steigėjui ir viešai skelbti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje.

 

Tai pirmas kartas, kai nepriklausomai bei visapusiškai vertinama mokyklų veikla, viešai pateikiama mokyklų veiklos vertinimo ataskaita. Iki šiol mokyklos veiklos kokybę vertino pati mokyklos bendruomenė.

Šiais metais bus vertinama tik viena Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokykla. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 sausio 28 d. sprendimu patvirtiname 2010 – 2015 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąraše numatyta vertinti šias mokyklas:

 

1. 2011 metais:

1.1. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnaziją;

1.2. Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą.

 

2. 2012 metais:

2.1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnaziją;

2.2. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinę mokyklą;

2.3. Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą.

 

3. 2013 metais:

3.1. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnaziją;

3.2. Šilalės r. Tenenių pagrindinę mokyklą;

3.3. Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinę mokyklą.

 

Išorės vertinimą organizuoja Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (http://www.nmva.smm.lt/) ir savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

 

Daiva Bukėnienė,
Šilalės rajono savivaldybės adminitracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė