Naujienos

Tikybos dėstymo mokyklose 20-mečio minėjimas Šilalėje

2010-03-31

Kovo 24 d. Šilalėje paminėtas tikybos mokymo Lietuvos mokyklose 20-ties metų jubiliejus.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kurias aukojo Jo Ekselencija Telšių vyskupas Jonas Boruta ir nemažas būrys Šilalės dekanato kunigų.

Drauge meldėsi tikybos mokytojai, katechetai, Šilalės rajono valdžios atstovai, švietimo įstaigų vadovai.

Ganytojas pamokslo metu širdingai dėkojo visiems, kurie savo kasdieniniu darbu, tarnystėmis, pastangomis ir geru žodžiu liudija tikėjimą, dvasinių dalykų svarbą ne tik mokyklose, bet ir savo aplinkoje. Mokant tikėjimo tiesų, dirbant mokyklose ir parapijose, supažindinant su krikščioniškaja doktrina labai svarbu nepasinerti tik į darbą, renginių organizavimą, bet toje terpėje palikti vietos ir dvasiniams dalykams. Vyskupas minėjo, kad dažnai apaštalaudami pritrūkstame jėgų, pasitikėjimo, išsisemiame, žodžiai ir darbai nebepasiekia žmonių širdžių. Tai ženklas, kad nustojome pasitikėti Dievo dvasia.

Po Šv. Mišių visi rinkosi Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, kur vyko jubiliejinė padėkos ir džiaugsmo šventė. Šventę pradėjo jaunimo choras „Ave muzika“ vadovaujamas Kornelijaus Pukinskio.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę pirmasis dvasios tėvas, vadovavęs tikybos mokymo reikalams – šviesios atminties Šilalės kunigas Antanas Ivanauskas. Jo atminimas buvo pagerbtas tylos minute, o Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Skautų organizacijos nariai ant kapo nunešė gėlių krepšelį ir žvakių.

Sveikinimo žodį tarė Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Boruta. Ganytojas drauge su Katechetikos centro vadovu Rimantu Gudlinkiu ir metodininke Margarita Petrauskaite mokytojams, dėstantiems tikybą visą dvidešimtmetį įteikė atminimo dovanėles. Prisiminti ir iškilmėse dalyvavę mokyklų vadovai, jiems įteiktos mažytės atminimo dovanėlės. Mokytojų vardu kalbėjo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojas Bijūnas Paulius. Jis prisiminė pirmųjų mokytojų mokymąsi ir dėstymo vargus. Tikėjimas ir tikybos dėstymas mokykloje jam asmeniškai daug davė žmogiškos brandos srityje, tikėjimo ir krikščioniškos doktrinos perdavimą jis su malonumu vėl tęstų.

Šventės metu prisiminti mokytojai, kurie išdrįso būti pirmieji, atlaikė sunkiausius išbandymus. Jiems Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštus ir atminimo dovanėles įteikė mero pavaduotoja Vera Macienė ir direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika.

Tikybos mokymo istorijos Lietuvoje 20-mečio kelią Šilalės rajone apžvelgė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Ji pabrėžė, kad tikybą dėstantys mokytojai, rodos, neįtelpa į šiandienines švietimo nuostatas, kurios ragina žmogų būti konkurencingu, bet kartu, tikybos mokytojai palaiminti, nes jų žodžio, jų supratimo, jų pastangų, tikėjimo ir doros liudijimo taip reikia sekuliarioje mokyklos erdvėje, kur išnykęs humanizmas, kur žmogus jau nebe asmuo, o tik daiktas ar tiesiog egzistuojantis vienetas, pasislėpęs už Mokinio krepšelio. Vedėja ragino dėstant tikybą vengti teologinių šablonų, kalbėti šiuolaikine, šiandienine kalba, bandyti pristatyti mylintį Dievą, bandyti ieškoti to, kas gera, gražu, teigiama, į visą ugdomąjį procesą įvesti džiaugsmo ir dėkojimo supratimą. Prisiminė 1988-1990 m., kuomet kunigai pirmą kartą bandė susitikti su mokykla, mokytojais, mokiniais. Tuo laiku pradėjo griūti sienos tarp Bažnyčios ir mokyklos, dėtos pastangos, kad sumažėtų susiskaldymas ir priešiškumas. Bandyta tartis, kalbėti, ieškota būdų tikėjimo pristatymui, stengtasi, kad švietimo įstaigose atsirastų krikščioniški simboliai.

Po sveikinimų ir oficialiosios dalies, renginio dalyviai šventinėje Agapėje dar sykį džiaugėsi žodžiu ir kasdienine duona.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ona Aurylienė