Pranešimai spaudai

Rajono savivaldybės taryboje

2010-04-14

KLAUSIMAS DĖL LIGONINĖS ATIDĖTAS, KITIEMS PRITARTA SUTARTINAI.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdyje priimti sprendimai

2010-02-05

Šių metų sausio 28 d. įvyko 33-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame svarstyti 27 darbotvarkėje skelbti sprendimų projektai ir 3 papildomi: „Dėl nepritarimo VšĮ Šilalės rajono ligoninės restruktūrizavimui“, „Dėl maksimalaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo“, „Dėl leidimo naudoti negyvenamas patalpas“.