Galiojančios tvarkos

Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas

Leidimas renginiui organizuoti           

 

Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės

 

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašas

Socialinė parama Šilalės rajono mokiniams. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo pakeitimas

 

Piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas

Socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašas

Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašas

 

Vietinių rinkliavų nustatymas ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai.

 

Tarnybinių transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklės

 

 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas.Tvarkos aprašo pakeitimas

 

Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas ir aptarnavimo teritorijų priskyrimas mokykloms.

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašas

 

Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka

 

Savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklės

 

Leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo ir asignavimų paskirstymo kriterijų tvarkos aprašas

 

Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo ir naudojimo tvarka

 

Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklės

 

Šilalės rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklės:

Taisyklės           
Leidimas           

 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai

 

Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas

 

Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo atskaitomybės taisyklės

 

Švietimo, kultūros ir meno, socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų darbuotojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir išlaidų kompensavimo tarifai

 

Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų programa

 

Gyvūnų laikymo Šilalės mieste ir rajone taisyklės. 2010-02-18 taisyklių pakeitimai.