Socialinis būstas

Sąrašai asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą

(Neskelbiami vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. nurodymu)

Apie įsirašymą į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus

2011-01-11