Sanitarijos inspektorius

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, faksas, el.paštas Kabinetas

Sanitarijos inspektorė,

vyr. specialistė

Vita Šimkevičiutė

(8 449) 76 119

(8 449)76 118

vita.simkeviciute@silale.lt

315

Sanitarijos inspektorius vykdo Savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbo kontrolę, juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrolę, gyventojų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų ir žalingų sveikatai veiksnių poveikio.

SANITARINĖS KONTROLĖS TURINYS IR OBJEKTAI

1. Savivaldybės sanitarinės kontrolės turinį sudaro:

1.1. savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbo kontrolė;

1.2. juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrolė;

1.3. gyventojų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų ir žalingų sveikatai veiksnių poveikio.

 

2. Sanitarinės kontrolės objektai yra:

2.1. gatvės, skverai, aikštės, parkai, paplūdimiai, pramogų ir poilsio organizavimo vietos, sporto aikštynai, kapinės, automobilių stovėjimo

aikštelės, garažų teritorijos, viešieji tualetai, buitinių atliekų surinkimo ir nukenksminimo vietos, sąvartynai ir kitos savivaldybės teritorijos;

2.2. gyvenamųjų namų bendro naudojimo vietos, kiemai, vaikų žaidimo aikštelės;

2.3. visuomeninis kelių transportas, stotys, stotelės;

2.4. naminių gyvūnų (šunų, kačių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolė;

2.5. dezinsekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamuosiuose, visuomeniniuose pastatuose ir atliekų kaupimo teritorijose.

 

(Paimta iš: ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLĖS )