Taryba

Komitetų posėdžiai

2010-12-23
Komitetų posėdžiai 2010 m. gruodžio 27 d.

 

9 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komiteto posėdis.

 

11 val. – Finansų ir investicijų komiteto posėdis.

 

13 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.

 

14 val. – Kontrolės komiteto posėdis.

 

16 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Šilalės rajono savivaldybės taryba

Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 tarybos nariai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetai

Šilalės rajono savivaldybės taryboje veikia penki komitetai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos planas

2010-01-18

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-390

Sprendimas Nr. T1-390