Informacija

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija

2010-06-23

Informuojame, kad Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas numato skirti stipendijų gabiems socialiai remtiniems jaunuoliams.

Pretenduoti į Fondo skiriamas stipendijas gali jaunuoliai, kurie atitinka Fondo nuostatuose keliamus reikalavimus:

1. yra gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą ar gimnaziją;

2. yra dalyvavę rajono, šalies mokslo/ humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei tarptautiniuose menų konkursuose;

3. gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

 

Pretendentai iki 2010 m. liepos 12 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamąjame (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 107 kab. I a.) pateikia šiuos dokumentus:

1. užpildytą Fondo paraiškos formą;

2. Brandos atestato ir jo priedo kopiją (šiuos dokumentus galima pateikti ne vėliau kaip iki liepos 15 d.);

3. patvirtinimą apie dalyvavimą rajono, šalies olimpiadose, konkursuose arba tarptautiniuose menų konkursuose arba ten gauto diplomo kopiją;

4. socialinio darbuotojo, tikrinusio šeimos buities sąlygas, surašyto tyrimo akto kopiją;

5. laisvos formos laišką, kuriame turi būti pagrindžiamas noras studijuoti;

6. mokyklos direktoriaus rekomendaciją.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius iki 2010 m. liepos 31 d. vadovaudamasis Fondo nuostatais, atrinks ir teiks Fondui 1-2 pretendentų stipendijai gauti dokumentus, ir iki 2010 m. liepos 31 d. pretendentus informuos apie įvykdytą atranką.

 

Atrinkti pretendentai iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. Fondui pateikia pažymą apie įstojimą į aukštąją mokyklą.
Fondo direktorių taryba galutinai atrinks pretendentus ir skirs stipendijas. Apie stipendijų skyrimą informuos iki 2010 m. rugpjūčio 23 d.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė

 

Stipendijos paraiška           

Stipendijų skyrimo nuostatai