Informacija

Šilalės rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos komisijos posėdis

2010-04-08

Balandžio 6 d. posėdžiavo Šilalės rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos komisija.

Posėdžio metu trečioji kvalifikacinė kategorija nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. suteikta Daliai Norkienei, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Antruoju klausimu svarstyta Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimondos Kauneckienės vadovo veiklos atitikties turimai antrajai kvalifikacinei kategorijai nustatymo laikas ir vadybos ekspertų grupės sudarymas.

Nutarta R. Kauneckienės atitikties nustatymą turimai kvalifikacinei kategorijai vykdyti 2010 m. balandžio 20-23 d., sudaryta vadybos ekspertų grupė:
Daiva Bukėnienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vadybos ekspertė, grupės vadovė.

Ona Aurylienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vadybos ekspertė, grupės narė;
Danutė Jurkšaitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorė, vadybos ekspertė, grupės narė;
Dalia Kutniauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė, grupės narė patarėjo teisėmis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ona Aurylienė