Administracijos įsakymai

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įstatų pakeitimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. DĮV-486

Įsakymas Nr. DĮV-486          

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais patikslinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. DĮV-485

Įsakymas Nr. DĮV-485           

Dėl leidimo verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, išduoto Raimondo Feitausko įmonei, patikslinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. DĮV-484

Įsakymas Nr. DĮV-484           

Dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. DĮV-482

Įsakymas Nr. DĮV-482          

Dėl darbo krūvių nustatymo personalo ir kanceliarijos skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigybėms

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. DĮV-473

Įsakymas Nr. DĮV-473          

Dėl UAB „Gedmina“ 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-464

Įsakymas Nr. DĮV-464          

Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-463

Įsakymas Nr. DĮV-463          

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-462

Įsakymas Nr. DĮV-462          

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-461

Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-460

Įsakymas Nr. DĮV-460          

Dėl pritarimo Šilalės rajono švietimo centro 2010 m. veiklos programai

2010-06-07

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. DĮV-456

Įsakymas Nr. DĮV-456,           

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. DĮV-309 „(...) sutarties formos 1.2 punkto pakeitimo

2010-05-18

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. DĮV-510

Įsakymas Nr. DĮV-510          

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų paskirstymo

2010-05-14

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. DĮV-492

Įsakymas Nr. DĮV-492          

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos darbo reglamento tvirtinimo

2010-05-12

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. DĮV-488

Įsakymas Nr. DĮV - 488