Administracijos įsakymai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo

2011-01-17

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. DĮV-1121

Šilalės rajono savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas