Administracijos įsakymai

Dėl privačių interesų deklaravimo Šilalės rajono savivaldybėje taisyklių bei Šilalės rajono savivaldybės darbuotojų nusišalinimo nuo veiksmų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rekomendacijų patvirtinimo

2011-01-17

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. DĮV-1130

Įsakymas Nr. DĮV-1130