Tarybos sprendimai

Savivaldybės tarybos 20 - ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. lapkričio 27 d., sprendimai