Tarybos sprendimai

Savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vykusio 2005 m. sausio 26 d., sprendimai

2005-01-26 sprendimų sąrašas           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1-623 Dėl turto perėmimo.           

 

T1-624 Dėl sutikimo perimti turtą.           

 

T1-625 Dėl turto perdavimo.           

 

 

T1-627 Dėl turto mainų.