Tarybos sprendimai

Savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vykusio 2009 m. gruodžio 10 d., sprendimai