2010 metai

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-01 įsakymu Nr. DĮV-1176 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-03 įsakymu Nr. DĮV-1054 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-03 įsakymu Nr. DĮV-1055 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-03 įsakymu Nr. DĮV-1056 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-03 įsakymu Nr. DĮV-1061 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-14 įsakymu Nr. DĮV-892 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-14 įsakymu Nr. DĮV-891 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-16 įsakymu Nr.DĮV-805 patvirtintas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8757/0001:107, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Kadarių kaime) dalijimo ir atskirų sklypų tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo detalusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-09 įsakymu Nr. DĮV-779 patvirtintas:

Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8760/0005:198, bendras plotas 0,0600ha ir Nr. 8760/0005:199, bendras plotas 0,0600hf), esančių Šilalės mieste, Tauragės g. Nr. 12 ir Nr. 10, sujungimo, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, detalusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-28 įsakymu Nr. DĮV-576 patvirtintas:

Ritos Balčienės ir Rolando Balčiaus žemės sklypo (kadastro Nr. 8730/0003:437, bendras plotas – 0,5165 ha) tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo į kitos paskirties žemę (gyvenamųjų namų statybai), detalusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-24 įsakymu Nr. DĮV-550 patvirtintas:

Egidijaus Jakšto žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0004:10, plotas – 2,7383 ha), esančio Traksėdžio sen., Dirkintų kaime, dalijimo ir tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo į kitos paskirties žemę, detalusis planas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-14 įsakymu Nr. DĮV-419 patvirtintas:

Žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8767/0003:386, Nr. 8767/0003:190, Nr. 8767/0003:387, Nr. 8767/0003:388, Nr. 8767/0003:390, Nr. 8767/0003:398, Nr. 8767/0003:389) sujungimo ir dalijimo į atskirus sklypus gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr. DĮV-388 patvirtintas:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-340 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-339 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-338 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-337 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-336 patvirtintas:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-24 įsakymu Nr. DĮV-335 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-20 įsakymu Nr. DĮV-85 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-18 įsakymu Nr. DĮV-72 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-18 įsakymu Nr. DĮV-71 patvirtintas: