2010 metai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-28 įsakymu Nr. Ž33-523 patvirtintas:

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-27 įsakymu Nr. Ž33-517 patvirtintas:

Laimai Česnauskienei ir Gražinai Jonikienei priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 8767/0002:212), esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Traksėdžio kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-30 įsakymu Nr. Ž33-528 patvirtintas:

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-21 įsakymu Nr. Ž33-495 patvirtintas:

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-11-29 įsakymu Nr. Ž33-427 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Vandai Pranciškai Gudžiūnienei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 4400-1475-0420 ir 4400-1475-0486), esančių Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Eitvydaičių g. 25, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-253 patvirtinta:
Šilalės miesto           
2           
Šilų, Balsių, Struikų,           
2 ir           
Vingininkų           
2           

kaimų teritorijų kvartalinių gatvių įrengimo schema.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-11-25 įsakymu Nr. Ž33-423 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Jolitos Jovaišienės ir Arturo Jovaišos žemės sklype (kadastrinis Nr. 8744/0001:194), esančiame Šilalės r. sav., Upynos sen., Pajėrubynio kaime, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-254 patvirtintas:

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-25 įsakymu Nr. Ž33-339 patvirtintas:

Stasei Rauktienei, Sonatai Auškalnienei ir Genovaitei Grocijai Sebeckienei priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 8750/0001:184), esančio Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Džiaugėnų kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-29 įsakymu Nr. Ž33-363 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Birutei Teresei Rimkienei žemės sklype (kadastrinis Nr. 8710/0001:171), esančiame Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Biržų Lauko kaime, specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-18 įsakymu Nr. Ž33-311 patvirtintas:

Egidijui Auksoriui priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 8710/0001:114), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Struikų kaime, pertvarkymo specialusis planas.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-18 įsakymu Nr. Ž33-310 patvirtintas:

Juozui Budriui priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 8737/0001:8), esančio Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Paragaudžio kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymu Nr. Ž33-255 patvirtintas:

Kristinos Raudonienės ir Viktoro Katausko žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8767/0001:112), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Užsienio kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-06-22 įsakymu Nr. V-1573 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Marijai Petreikienei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8796-7008-1012), esančių Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Tverų g. 3, specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-18 įsakymu Nr. Ž33-313 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Šilalės rajono savivaldybei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8798-6000-9011, 8798-6000-9022), esančių Šilalės r. sav., Bilionių sen., Bilionių kaime, Rungio g. 12, specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-18 įsakymu Nr. Ž33-312 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Daivai Mikalauskienei, Alvyrai Mikalauskienei ir Šilalės rajono savivaldybei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8793-8001-2018 ir 8793-8001-2029), esančių Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Šilalės g. 27, specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-18 įsakymu Nr. Ž33-307 patvirtintas:

Juozui Klimbiui, Stanislavai Kungienei ir Admundui Jankauskui priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 8730/0002:28), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Vingininkų kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-09-23 įsakymu Nr. Ž33-220 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Danutei Jakutienei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8798-0006-4018, 8798-0006-4020, 8798-0006-4030 ir 8798-0006-4041), esančių Šilalės r. sav., Bijotų sen., Košių I kaime, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-28 įsakymu Nr. DĮV-746 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Albino Kašausko žemės sklype (kadastrinis Nr. 8734/0008:428), esančiame Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Dirgėlų kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-06-21 įsakymu Nr. V-1565 patvirtintas:

Remigijaus Betingio ir Neringos Betingienės Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8754/0004:15), esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Kalnėnų kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-06-15 įsakymu Nr. V-1470 patvirtintas:

Tauragės apskrities, Šilalės rajono, Balsių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-06-15 įsakymu Nr. V-1468 patvirtintas:

Tauragės apskrities, Šilalės rajono, Biržų Lauko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-06-03 įsakymu Nr. V-1357 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie UAB „Šilalės šilumos tinklai“ priklausančių pastatų, esančių Šilalės r. sav., Pajūrio mstl. Liepų g. 2B,, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymu Nr. V-985 patvirtintas:

Žemės sklypų formavimo prie Andriui Baubliui priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 4400-1635-5470 ir 4400-1839-6273), esančių Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Pajūralio kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-03-19 įsakymu Nr. V-607 patvirtintas:

Žemės sklypų formavimo prie Juliui Mikalauskui priklausančių pastatų (unikalus Nr. 4400-1864-7620 ir 4400-1864-7664), esančių Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Degliškės kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-05-04 įsakymu Nr. V-1065 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Alfonsui Kinderiui priklausančio pastato (unikalus Nr. 8796-0004-5028), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Kiaukų kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-05-04 įsakymu Nr. V-1063 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Jonui Ubavičiui priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 4400-1959-1750, 4400-1959-1772, 4400-1959-1807, 4400-1959-1818 ir 4400-1959-1829), esančių Šilalės r. sav., Kaltinėnų mstl., Parko g. 4, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-05-04 įsakymu Nr. V-1062 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Juozui Skrodeniui priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8797-3003-9016, 8797-3003-9027, 8797-3003-9038, 8797-3003-9049 ir 8797-3003-9054), esančių Šilalės r. sav., Bijotų sen., Košių I kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-05-04 įsakymu Nr. V-1059 patvirtintas:

Žemės sklypų formavimo prie Stefanijai Mikalauskienei priklausančių pastatų, esančių Šilalės r. sav., Bijotų sen., Girdiškės kaime, D. Poškos g. 1, specialusis planas.

Tauragės apskrities viršininko 2010-04-19 įsakymu Nr. V-903 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Zigmantui Lebrikui priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 8796-5000-6019, 8796-5000-6020 ir 8796-5000-6034) esančių Šilalės r. sav., Upynos sen., Paežerio kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-04-16 įsakymu Nr. V-861 patvirtintas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8767/0001:255), esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Drobūkštalių kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-04-12 įsakymu Nr. V-797 patvirtintas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8720/0001:61), esančio Šilalės r. sav., Bijotų sen., Lingių kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-04-12 įsakymu Nr. V-796 patvirtintas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8720/0001:62), esančio Šilalės r. sav., Bijotų sen., Lingių kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymu Nr. DĮV-362 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Kęstučio Ačo žemės sklype (kadastrinis Nr. 8744/0004:147), esančiame Šilalės r. sav., Upynos sen., Varsėdžių kaime, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymu Nr. DĮV-361 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Gintauto Gražinsko žemės sklype (kadastrinis Nr. 8730/0005:265), esančiame Šilalės r. sav., Šilalės k sen., Kūtymų kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-03-22 įsakymu Nr. V-608 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Zigmui Sėrapinui priklausančio pastato (unikalus Nr. 8791-8000-4010:0004), esančio Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Tūbučių kaime, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-19 įsakymu Nr. DĮV-316 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Onos Kasiliauskienės žemės sklype (kadastrinis Nr. 8767/0002:389), esančiame Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Traksėdžio kaime, specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-18 įsakymu Nr. DĮV-313 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti Leono Tubučio žemės sklype (kadastrinis Nr. 8767/0004:135), esančiame Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Žąsino kaime.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-15 įsakymu Nr. DĮV-288 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Raimundo Ivinskio žemės sklype (kadastrinis Nr. 8734/0008:385), esančiame Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Dvarčiaus kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-03-03 įsakymu Nr. V-507 patvirtintas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8710/0003:62), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Lašiškės kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-02-26 įsakymu Nr. V-471 patvirtintas:

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-20 įsakymu Nr. DĮV-210 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Virgilijaus Rupšio žemės sklype (kadastrinis Nr. 8757/0007:93), esančiame Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Tūbinių II kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-02-05 įsakymu Nr. V-316 patvirtintas:

Antano Rimkaus žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8740/0007:21), esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Treigių kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. DĮV-127 patvirtintas:

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Zitos Siautilienės žemės sklype (kadastrinis Nr. 8734/0007:123), esančiame Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Trako kaime, specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-01-20 įsakymu Nr. V-132 patvirtintas:

UAB „Pajūrio mėsinė“ žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8754/0004:423), esančio Šilalės r. sav., Palentinio sen., Smalkviečių kaime, pertvarkymo specialusis planas.

 

Tauragės apskrities viršininko 2010-01-19 įsakymu Nr. V-98 patvirtintas:

Žemės sklypo formavimo prie Arūnui Butvidui ir Reginai Butvidienei priklausančių pastatų (unikalūs Nr. 4400-1490-0484, 4400-1490-0562 ir 4400-1490-0619), esančių Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Struikų kaime, specialusis planas.