Palentinio

Aktualijos

2011-01-11

 

Įpūdingas gruodžio mėnuo

Gruodžio mėn. 19 d. Palentinio seniūnijoje vyko Kalėdinis krepšinio-teniso turnyras. Varžybose dalyvavo Palentinio, Kaltinėnų ir Šilalės komandos. Varžybų nugalėtojams apdovanojus įteikė TS Šilalės skyriaus pirmininkas J. Gudauskas.

Gruodžio mėn. 22 d. mažuosius Palentinio seniūnijos vaikučius į Kalėdinę popietę pakvietė Kalėdų senelis.

Gruodžio mėn. 28 d. į Kalėdinę vakaronę rinkosi seniūnijos gyventojai. Šventės metu buvo įteiktos „Auksinės šakelės“ apdovanojimai.

 
* * *
Giedojome „Tautišką giesmę“

 

* * *
Švč. Mergelės Marijos mėnesio užbaigimo šventė

Gražų gegužės 28 d. vakarą Palentinio seniūnijoje vyko tradicinė gegužės mėnesio užbaigimo šventė. Joje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Albinas Ežerskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Vladas Letukas.

Šventę pradėjome kryžiaus, skirto Lietuvos nepriklausomybės 20–mečiui paminėti, šventinimu. Kryžių pašventino Kaltinėnų parapijos klebonas.
Vėliau prie Švč. Mergelės Marijos statulos buvo giedamos giesmės.

Prieš Šv. Mišias buvo pašventintos bendruomenės patalpos. Juostą perkirpo Šilalės savivaldybės meras A.Ežerskis, Palentinio seniūnijos seniūnė Rasa Ivinskienė bei Kaltinėnų parapijos klebonas.

Šv. Mišias laikė Kaltinėnų, Kražių ir Varnių klebonai.
Šventės metu buvo pagerbtos daugiavaikės šeimos. Joms seniūnė įteikė padėkos raštus už išaugintus ir gražiai išauklėtus vaikus.

Susirinkusiuosius linksmino Palentinio laisvalaikio salės kapelos muzikantai.

Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *

Gegužės mėnuo turtingas ne tik garsiais vardadieniais, obelų žydėjimu, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu.

Gegužinės – tai metas kai visą gegužės mėnesį pačios gražiausios giesmės giedamos Švč. Mergelės Marijos garbei. Giesmėse, skirtose Dievo Motinai, atsispindi meilė, gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai. Tapti tikrais Dievo vaikais.

Vakarais visą gegužės mėnesį tikintieji sveikina Švč. Mergelę Mariją prie Palentinio seniūnijos Švč. Mergelės Marijos ir beržiškiai prie kryžiaus.

Gegužės mėnesio giesmes planuojama užbaigti gegužės 28 d. vyksiančia tradicine seniūnijos švente – Gegužinėmis.
Seniūnė Rasa Ivinskienė

 

* * *

Gamtos švarinimo akcija „Darom 2010“

Balandžio mėn. 16 dieną vykusioje akcijoje ,,Darom 2010‘‘ aktyviai dalyvavo Palentinio seniūnijos kolektyvas, Palentinio ir Severėnų seniūnaitijų gyventojai.

Visą savaitę prieš akciją, žmonės dirbantys pagal viešųjų darbų programą, rinko šiukšles iš seniūnijai priklausančių pakelių, taip pat nurinktos šiukšlės ir nuo kelio Kaltinėnai – Varniai pakelių.

Palentinio gyventojai, suburti seniūnaitės Rasos Kairienės, tvarkė aplinką rekreacinėje zonoje prie tvenkinio.

Severėniškiai paraginti seniūnaitės Dalios Laurinavičienės aktyviai įsijungė į akciją ir iškuopė per metus supiltas šiukšles Severėnų gyvenvietėje.

Dėkoju visiems dalyviams, kurie prisijungė prie akcijos ir sutvarkė savo, o kartu ir visų aplinką.

 

Seniūno pavaduotoja Miglė Zybartienė

 

* * *

Palentinio seniūnijos metinė gyventojų sueiga

2010 m. kovo 25 d. Palentinio seniūnijoje vyko metinė gyventojų sueiga. Sueigoje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Gudauskas, jo pavaduotojas Virginijus Noreika, Savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Vera Macienė, mero patarėjas Žilvinas Urbutis, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Kažukauskas, Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato l.e. viršininko pareigas Algirdas Meiženis, Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos poskyrio viršininkas Laimonas Petraitis ir inspektorė Laima Kazlauskienė, Visuomenės sveikatos biuro specialistas Donatas Grigalis.

Į sueigą buvo pakviesti Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrijauskas bei Kaltinėnų PSPC vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas. Sueigoje taip pat dalyvavo Palentinio seniūnijos seniūnaičiai, bendruomenės pirmininkė Jolanta Kairienė.

Gyventojų sueigą pradėjo nuotaikinga Palentinio kapela. Po linksmos pradžios Palentinio seniūnijos seniūnė Rasa Ivinskienė pateikė išsamią 2009 m. veiklos ataskaitą. Žemės ūkio specialistė Lina Misevičienė pasisakė apie nuveiktus darbus per ataskaitinį laikotarpį žemės ūkio srityje.

Bendruomenės ataskaitą pristatė pirmininkė Jolanta Kairienė. Svečiai informavo apie iškylančias problemas bei jų sprendimą, atsakė į gyventojų klausimus.

Sueigą užbaigė linksmas Iždonų dramos kolektyvo „Rėdkalnis“ vaidinimas.


Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *

2010 m. kovo 10 d. Palentinio seniūnija kartu su renginių organizatoriais pakvietė seniūnijos gyventojus švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio dieną.

Susirinkusiuosius pasveikino seniūno pavaduotoja Miglė Zybartienė.

Eiles skaitė Palentinio mokiniai, dainas apie Lietuvą atliko Šilalės meno mokyklos Kaltinėnų filialo moksleiviai.
Seniūnė Rasa Ivinskienė

 

* * *

Vasario 5 d. Šilalėje su vizitu lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Po rajone vykusių susitikimų, ministras atliko ir kilnią misiją – trims rajono šeimoms įteikė „Šeimų ambasadorių“ ženklelius. Vienas iš jų įteiktas Daliai ir Algirdui Laurinavičiams iš Palentinio seniūnijos Varsnelių kaimo. Šeima apdovanota už puikiai išauklėtas tris dukras bei aktyvią visuomeninę veiklą.

Seniūnė Rasa Ivinskienė

 

* * *

2010 m. sausio 7 d. Palentinio seniūnijoje vyko gyventojų susitikimas su Varnių regioninio parko direkcijos vyr. specialistu (kraštotvarkininku) Andriumi Bajorūnu.

Vyr. specialistas gyventojams pateikė informaciją apie reikalavimus veiklai regioniniame parke (nesudėtingų statinių statybai, keičiant namo stogo dangą, kasant tvenkinius, apkalant dailylentėmis namą, leidimų išdavimo tvarką), atsakė į gyventojams rūpimus klausimus.

Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *

Gyva tradicija

Visą gegužės mėnesį Palentinio seniūnijos gyventojai vakarais rinkosi prie Šv. Mergelės Marijos statulos giedoti gegužinių giesmių.

Gegužės 29 d. vakarą Palentinio seniūnijoje vyko tradicinė Gegužės mėnesio užbaigimo šventė, prasidėjusi gegužinėmis giesmėmis prie Šv. Mergelės Marijos statulos.

Vėliau Šv. Mišias aukojo Kaltinėnų ir Kražių parapijų klebonai.

 

Šios šventės metu buvo paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejus. Šia proga prie seniūnijos buvo pasodintas ąžuoliukas. Ąžuoliuką pasodino seniūnė Rasa Ivinskienė kartu su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktore Zita Lazdauskiene ir mero patarėju Vladu Letuku.

Apie Lietuvos tūkstantmečio nueitą kelią papasakojo Šilalės rajono savivaldybės Tarybos narė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto pirmininkė Vera Macienė. Susirinkusiuosius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė.

Šventę užbaigė Varnių kultūros ir jaunimo centro kolektyvas. Vadovas Saulius Vilkas.

Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *
Nuo gegužės mėn. pradžios seniūnijos gyventojai pradeda Gegužines pamaldas. Tradicinė mėnesio užbaigimo šventė vyks gegužės mėn. 29 d. 20 val.

Kartu bus paminėtas Lietuvos vardo Tūkstantmečio jubiliejus.
Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *

2009 m. gegužės 1 d. Palentinio seniūnijos salėje vyko Motinos dienos minėjimas. Į šventę organizatoriai sukvietė mamas ir močiutes. Koncertą paruošė Palentinio laisvalaikio salės Kaimo kapela ir seniūnijos vaikai.

Renginio akimirkos

* * *

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje akcijos „Darom 2009“ metu sutvarkyta Palentinio tvenkinio pakrantė, Beržės ir Severėnų kapinaitės, Palentinio gyvenvietės daugiabučių aplinka, seniūnijos teritorija. Akcijoje dalyvavo 66 gyventojai.
Nuoširdžiai dėkoju visiems akcijos dalyviams.

Seniūnė Rasa Ivinskienė

* * *

Seniūnijos veikla 2008 m.

2008 m. Palentinio seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 19 asmenų. Į GVNA apskaitą įtraukti 5 asmenys. Išvyko iš Lietuvos respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui 8 gyventojai. Išduotos 204 pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą, 4 pažymos apie įtraukimą į GVNA apskaitą.

2008 metais gauti 76 prašymai ir išduotos 72 pažymos gyventojams. Atlikti 275 notariniai veiksmai.

2008 m. Paramą maisto produktais gavo 45 šeimos, 115 asmenų. Parama maisto produktais buvo teikiama 5 kartus, kas antrą mėnesį.

2008 m. Priimtas 124 prašymas išmokoms, iš jų: išmoka vaikui: 49 šeimos; socialinei paramai mokiniams (prekės mokyklai) 30 vaikų, 24 prašymai; Socialinių išmokų – pašalpų 15 šeimų; kieto kuro kompensacijos – 12 šeimų; vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 3 šeimoms; vienkartinė išmoka vaikui – 3 šeimoms; mirimo išmokai – 3 šeimoms; pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto lėšų – 9 šeimoms; prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms 1.

2008 m. socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 5 šeimos, jose auga 15 vaikų. Vienos šeimos vaikams nustatyta laikinoji globa, vaikai gyvena ne su motina.

2008 m. vienai šeimai apribotos išmokos, šeimai nuperkami maisto produktai bei būtiniausi buities reikmenys.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje įregistruota 111 valdų.Ūkininkų ūkių įregistruota 60. Jaunųjų iki 40 m. yra 25.

Pasėlius deklaravo 2008 m. išmokoms gauti 96 ūkininkai. Pasėlių plotas išmokoms gauti sudaro 1600 ha.

Seniūnijos veikla 2009 m.

Sausio mėn.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnija informuoja apie nuveiktus darbus:

1.Socialinis darbas. Nuolatinis dėmesys skiriamas rizikos grupės šeimoms: domimasi, kaip panaudojamos gaunamos pašalpos. Priimti 44 prašymai 119 asmenų prašymai maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims.

2.Vidaus veiklos darbai. Valytas sniegas, Beržės, Palentinio ir Severėnų gyvenviečių keliai barstyti žvyro druskos mišiniu.

Seniūnė Rasa Ivinskienė