Šilalės kaimiškoji

Aktualijos

2009-02-10

 

2008 M. SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Per 2008 m. seniūnijoje atlikti šie darbai: baigtas Vingininkų gyvenvietės gatvių asfaltavimas už 350 tūkst. Lt( tikslinės lėšos). Išasfaltuota pagrindinė Burkėnų gyvenvietės gatvė už 50168 Lt, Biržų lauko gyvenvietės gatvė – 14199 Lt, Vingininkų gyvenvietės gatvė – 9304 Lt.

Padengta skola 80 tūkst. Lt už 2007 m. Biržų Lauko gyvenvietės asfaltavimo darbus. Iš viso seniūnijos kelių remontui išleista 153671 Lt.

2008 m. įrengtas Tūbinių ir Burkėnų gatvių apšvietimas už 120 tūkst. Lt. Papildomai įrengta apšvietimo taškų Vingininkų gyvenvietėje už 11985,00 Lt.

Seniūnijos kelių priežiūrai buvo skirta 72 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo naudojamos kelių greideriavimui, žvyravimui, asfalto išdaužtų vietų remontui. Asfaltbetonio dangos duobės išlygintos Tūbinių, Šilų, Balsių gyvenvietėse už 12.5 tūkst. Lt. Žvyro papildymas atliktas Lentinės, Bytlaukio, Biržų Lauko, Kreivių, Tūbinių, Kūtymų kaimuose.

Pagal viešųjų darbų programą seniūnijoje dirbo 10 žmonių. Išleista 12.2 tūkst. Lt. Buvo tvarkomi Kreivių, Indijos, Vaičių, Žvilių piliakalniai, šienaujamos pakelės, Balsių ir Vingininkų pieščiųjų takai, šienaujamos rekreacinės zonos, renkamos šiukšlės.

Naujai atstatyta Šv. Marijos koplytėlė – 1000 Lt.

Sutvarkytos bešeimininkės atliekos Andriejaičių ir Žvilių kaimuose už 1000 Lt iš aplinkos apsaugos fondo lėšų. Sutvarkytas nelegalus sąvartynas Grigulių kaime.

Buvo sutvarkyti žydų genocido aukų kapai Tūbinių miške, Žvilių kapinynas aptvertas tvorele, tvarkoma aplinka prie atminimo ženklų partizanams. Atliktas Balsių bendruomenės salės remontas už 10000 Lt.

Per 2008 m. įvyko 4 gyventojų sueigos: seniūnijos ataskaita Balsių kaime, 2 sueigos Tūbinių kaime dėl vandentiekio gręžinio ir apšvietimo, sueiga Biržų lauko kaime dėl jaunimo laisvalaikio organizavimo. Suorganizuoti 5 seminarai gyventojams žemės ūkio klausimais.

Vasario 16-osios paminėjimai įvyko Jucaičių, Bytlaukio, Biržų lauko pradinio ugdymo skyriuose. Suorganizuotos Joninių šventės Jucaičių, Bytlaukio, Balsių kaimuose.

Seniūnija ir keturios bendruomenės laimėjo pačiausio kiemelio vardą ir 1000 Lt prizą Savivaldybės Derliaus šventėje.

Kūtimų kaimo kapela kapelijų varžytuvėse užėmė I – ąją vietą.

Kartu su Traksėdžio seniūnija ir Kultūros centru suorganizuotas Lietuvos valstybės dienos paminėjimas – koncertas ant Rubinavo piliakalnio.

Dalyvauta seniūnijų sporto žaidynėse. Vaikų kalėdinėms dovanėlėms išleista 1900 Lt. Nupirktas naujas kompiuteris už 3000 Lt socialinei darbuotojai, dirbančiai su rizikos šeimomis.

Aktyviai dirbta su rizikos šeimomis. Praėjusiais metais rizikos šeimų sąraše buvo 20 šeimų. 5 šeimos buvo išbrauktos, 1 šeima pakeitė gyvenimo būdą, 4 šeimos išvyko gyventi į kitas seniūnijas.

Vienai šeimai buvo apribotos išmokos, o dviem šeimoms sugrąžintos vaiko išmokos.

Į rizikos šeimų sąrašą buvo įtrauktos 2 naujos šeimos. Iš viso rizikos šeimose buvo stebimi 46 nepilnamečiai vaikai.

Per 2008 m. 182 šeimos ( 572 asmenys) – labiausiai nepasiturinčios šeimos aprūpinti maisto produktais.

Mokyklinėmis prekėmis apsipirkti turėjo teisę 252 mokyklinio amžiaus vaikai. Socialines išmokas (198402,60 Lt) gavo 52 šeimos, išmoka vaikui buvo išmokėta 501 šeimai (629688,76 Lt).

Vienkartinę išmoką nėščiai moteriai gavo 2 moterys (520,00 Lt), pašalpas socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto lėšų gavo 39 šeimos (9700,00 Lt), vienkartinė išmoka vaikui buvo išmokėta 31 šeimai (32240,00 Lt), šildymo išlaidų kompensacijos buvo išmokėtos 47 šeimoms (22559,25 Lt).

Praėjusiais metais mirė 35 seniūnijos gyventojai.

Buvo išduota 416 įvairaus pobūdžio pažymų. Apie deklaruotą gyvenamą vietą išduotos 1506 pažymos, 180 gyventojų deklaravo gyvenamą vietą Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, 10 gyventojų užpildė prašymus, kad būtų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Gauta 17 gyventojų prašymų dėl kelių remonto, dėl leidimo išdavimo medžių kirtimui, dėl kelio ženklų pastatymo ir kt. klausimais.

Seniūnijoje įregistruota 1100 valdų žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Atnaujinta 890 valdų. Per 2008 m. dokumentus išmokoms už žemės ūkio naudmenis ir pasėlius pateikė 664 pareiškėjai. Viso pareiškėjų deklaruotas plotas sudaro 5463,64 ha. Seniūnijoje įregistruoti 392 ūkininkų ūkiai. Kiekvienas pareiškėjas, pateikdamas paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, dalyvavo ir programoje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“.

Per praėjusius metus apie 200 žemdirbių turėjo parduoti šieną, nes neturėjo gyvulių, bei ariamos žemės. Šiems žmonėms reikėjo surašyti šieno pirkimo pardavimo sutartis už 2007 m.

Seniūnijoje ankstyvo pasitraukimo programoje dalyvavo 34 žmonės, pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimo programoje – 34 žmonės, standartų laikymosi, pieno bei nitratų direktyvoje dalyvauja 23 žemdirbiai, pagal pieno direktyvą – 18 seniūnijos gyventojų. Penki ūkininkai ūkininkauja ekologiškai. Jaunojo ūkininko programoje dalyvauja 6 ūkininkai.

Seniūnijos darbuotojai bendrauja su seniūnijos gyventojais, konsultuoja įvairiais klausimais, suteikia reikiamą informaciją. Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja ir su apylinkės policijos įgaliotiniais.

Seniūnas Stasys Lidžius