Šilalės kaimiškoji

Lankytinos vietos

 

Indijos piliakalnis

Kreivių piliakalnis

Biržų Lauko piliakalnis

Vaičių piliakalnis

Balsių pilkapiai

Žvilių kapinynas

Žydų žudynių vieta ir kapai Tūbinių miške

Partizanų žuvimo vietos Lentinės ir Kiaukų kaimuose

Senosios žydų kapinės Balsių kaime

Koplytstulpis su skulptūromis Kiaukų kaime

Vandens malūnas – karšykla su technologine įranga Vaičių kaime

Andrejaičių ąžuolas

Didžioji Akmenos rėva

Didžioji Akmenos rėva Kilpinių km.

 

Šv. Marijos koplytėlė Lašiškės km.

Šv. Marijos koplytėlė Lašiškės km.

Šv. Marijos koplytėlė Lašiškės km.

Šv. Marijos koplytėlė Lašiškės km.