Civilinės metrikacijos skyrius

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Įtraukiant į apskaitą turi būti pateikiamas bažnytinis santuokos dokumentas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, gimimo liudijimai, ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui) arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas (našliui). Jei kreipiasi religinės bendruomenės ar bendrijos (išskyrus lotynų apeigų katalikų) įgaliotas asmuo pateikiamas įgaliojimas.

Valstybės rinkliava už bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimą į apskaitą – 21 litas.