Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Civilinės būklės aktų įrašai atkuriami asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu arba vykdant teismo sprendimą.

Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu. Prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą asmuo pateikia savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečiai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, prašymai pateikiami paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigai arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigai.

Civilinės būklės įrašo atkūrimui kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Istorijos archyvo pažyma apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą;

3. Mirties įrašo atkūrimui teismo sprendimą arba Ypatingojo archyvo, Generalinės prokuratūros pažymėjimą, patvirtinantį mirties faktą;

4. Gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos liudijimai ar civilinės būklės įrašų išrašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.

Valstybinė rinkliava už civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą – 17 litų.