Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas ir ištaisymas

Prašymą papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas, pateikia savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečiai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, prašymai pateikiami paskutinės jų gyvenamosios vietos Lieituvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigai arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigai.

Norint papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, turi būti kartu su prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Taip pat gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos liudijimai ar civilinės būklės įrašų išrašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.

Valstybinė rinkliava už civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir ištaisymą –17 litų.