Civilinės metrikacijos skyrius

Įvaikinimo registravimas

Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą.

Jei vaiko gimimas įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Registruojant įvaikinimą, turi būti pateikiamas:

vaiko gimimo liudijimas;

įtėvių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

teismo sprendimas dėl įvaikinimo.