Civilinės metrikacijos skyrius

Mirties registravimas

Mirtis registruojama mirusiojo gyvenamosios vietos ar mirimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba seniūnijoje, remiantis medicininiu mirties liudijimu.

Mirusiojo giminaičių, kaimynų, jo gyvenamosios patalpos savininko, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos arba policijos pareiškimas apie mirtį turi būti paduotas ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo laiko.

Registruojant mirtį, turi būti pateikiamas mirusiojo asmens tapatybės dokumentas, medicininis mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu. Registruojant mirtį, mirusiųjų asmens tapatybės dokumentai paimami.

Užsienio valstybėje po 1990-03-11 mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje, remiantis užsienio valstybės institucijos išduotu medicininiu mirties liudijimu arba mirties liudijimu (išrašu iš mirčių registro).