Civilinės metrikacijos skyrius

Pakartotinių liudijimų ir įrašų išrašų išdavimas

Asmenys, norintys gauti pakartotinius liudijimus ir įrašų išrašus, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą arba į civilinės būklės akto įrašą įrašiusią civilinės metrikacijos įstaigą.

Pakartotinai liudijimai ir įrašų išrašai išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas arba mirusiųjų įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Pakartotinis gimimo liudijimas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Globojamų asmenų pakartotiniai gimimo liudijimai išduodami jų globėjams ir rūpintojams, taip pat globos ir rūpybos institucijoms.

Asmenys, norintys gauti pakartotinius liudijimus kartu su prašymu turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Valstybinė rinkliava už pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą – 9 litai.

Valstybinė rinkliava už pakartotinio civilinės būklės akto nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos išdavimą – 10 litų.