Civilinės metrikacijos skyrius

Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje

Pažymos apie šeiminę padėtį Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, išduodamos jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Jeigu pareiškėjas neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, pažyma apie šeiminę padėtį išduodama paskutinės jo gyvenamosios Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Norint gauti pažymą apie šeiminę padėtį, turi būti pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, ištuoktam asmeniui – ištuokos liudijimas, našliui (-ei) – buvusio sutuoktinio mirties liudijimas.

Valstybinė rinkliava už pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą – 21 litas.