Civilinės metrikacijos skyrius

Santuokos registravimas

Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Jeigu susituokiantieji ar jų tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka registruojama paskutinės susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą civilinės metrikacijos įstaigai.

Norintys susituokti kartu su prašymu įregistruoti santuoką pateikia savo gimimo liudijimą ir pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ištuoktas asmuo pateikia ištuokos liudijimą. Našlys (-ė) pateikia buvusio sutuoktinio mirties liudijimą.

Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille).

Valstybės rinkliava už santuokos įregistravimą – 70 litų.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.

Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Valstybės rinkliava už santuokos įregistravimą pasirinktoje vietoje – 210 Lt.