Civilinės metrikacijos skyrius

Skyriaus funkcijos

• Įregistruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, ištuoką ir civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašus;

• įrašo asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir nustatymą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir išduoda šių įrašų liudijimus;

• įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) sudarytas santuokas, bet tik tas, kurios sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų ir išduoda liudijimus;

• įtraukia į apskaitą užsienio valstybių institucijose įregistruotas Lietuvos Respublikos piliečių santuokas, bet tik tas, kurios įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytų santuokos sudarymo sąlygų ir išduoda liudijimus;

• įtraukia į apskaitą užsienio valstybių institucijose įregistruotas Lietuvos Respublikos piliečių ištuokas ir išduoda liudijimus;

• įtraukia į apskaitą užsienio valstybių institucijose įregistruotus Lietuvos Respublikos piliečių gimimus ir išduoda liudijimus;

• išduoda pažymas apie šeiminę padėtį Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

• priima prašymus pakeisti vardą, pavardę ir tautybę. Rengia medžiagą ir pateikia Teisingumo ministerijai tvirtinti išvadas, susijusias su vardo, pavardės ir tautybės keitimu;

• priima prašymus papildyti, ištaisyti ir pakeisti civilinės būklės aktų įrašus. Rengia medžiagą, rašo ir tvirtina išvadas, susijusias su klaidų taisymu, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimais bei papildymais ir sprendžia klausimą dėl įrašo taisymo, papildymo, pakeitimo;

• priima prašymus įrašams atkurti. Rengia medžiagą, rašo ir tvirtina išvadas, susijusias su įrašų atkūrimu ir sprendžia klausimą dėl įrašo atkūrimo;

• priima prašymus dėl įrašų anuliavimo. Rengia medžiagą ir sprendžia klausimą dėl įrašų anuliavimo;

• išduoda asmenims pakartotinius liudijimus, pažymas, išrašus, remdamasi civilinės būklės akų įrašais, esančiais metrikų knygose ir civilinės būklės aktų įrašų registravimo bylose, nesant jų, išsireikalauja iš kitų archyvų;

• išduoda pažymas apie kūdikio gimimą vienišoms motinoms;

• rengia jubiliejines santuokas;

• nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su leidimu sutrumpinti vieno mėnesio terminą santuokai įregistruoti;

• turi teisę atidėti santuokos registravimą iki esančių kliūčių sudaryti santuoką išsiaiškinimo;

• aprūpina rajono seniūnijas liudijimų blankais, kontroliuoja kaip saugomi griežtos atskaitomybės blankai, tvarko jų naudojimo apskaitą ir nustatyta tvarka už tai atsiskaito;

• tikrina, kaip rajono seniūnijų seniūnai, registruojantys civilinės būklės aktus, laikosi įstatymų, teikia jiems paramą šiame darbe;

• seniūnų, registruojančių mirties įrašus, pageidavimu, rengia seminarus, praktiką, teikia metodinę paramą;

• aiškina savivaldybės gyventojams civilinio kodekso šeimos teisės įstatymus;

• atstovauja valstybės interesams teisme pagal išduodamą įgaliojimą.