Civilinės metrikacijos skyrius

Tėvystės pripažinimas ir tėvystės (motinystės) nustatymas

Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Jeigu tėvystė pripažįstama po to, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

2. Jei vaiko gimimas įregistruotas - gimimo liudijimas;

3. Jei vaiko gimimas neįregistruotas – dokumentas, patvirtinantis vaiko gimimo faktą ir laiką;

4. Vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo;

5. Vaiko motinai, kuri yra išsituokusi – ištuokos liudijimas, našlei – buvusio sutuoktinio mirties liudijimas;

6. Vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, sutikimas raštu dėl tėvystės pripažinimo.

Tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą.

Registracijai pateikiamas teismo sprendimas, vaiko gimimo liudijimas bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.