Civilinės metrikacijos skyrius

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990-03-11 užsienio valstybėje nutraukę santuoką, privalo santuokos nutraukimą įtraukti į apskaitą savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečiai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuokos nutraukimas įtraukiamas į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybėje nutrauktą santuoką įtraukiant į apskaitą, turi būti pateikiamas įsiteisėjęs užsienio valstybės teismo sprendimas nutraukti santuoką arba ištuokos liudijimas. Taip pat pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille). Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką gali būti pateikiamas įsiteisėjusio užsienio valstybės teismo sprendimo rezoliucinės dalies vertimas į lietuvių kalbą.

Valstybinė rinkliava už užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą – 21 litas.