Civilinės metrikacijos skyrius

Užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990-03-11 užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Užsienio valstybėje sudarytos santuokos apskaitai pateikiami:

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

2. Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties liudijimas (našliui).

3. Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille).

Valstybės rinkliava už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą – 21 litas.