Civilinės metrikacijos skyrius

Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas

Nustatytos formos prašymą pakeisti vardą, pavardę ar tautybę asmuo paduoda savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Pakeisti vardą, pavardę, tautybę leidžiama asmeniui sulaukus 18 metų amžiaus.

Pakeitimui registruoti kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai;

3. Gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos liudijimai ar civilinės būklės įrašų išrašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.

Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, tačiau pareiškėjas per 6 mėnesius nesikreipia į civilinės metrikacijos įstaigą, leidimas keisti vardą, pavardę, tautybę, netenka galios.

Valstybinė rinkliava už vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą – 42 litai.