Personalo ir kanceliarijos skyrius

2009 m. Personalo ir kanceliarijos skyriaus veiklos ataskaita

2010-02-01

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje 2009 m. sausio 1 d. dirbo 292 darbuotojai, iš jų: 90 valstybės tarnautojai ir 202 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, o 2009 m. sausio 1 d. dirbo 276 darbuotojai, iš jų: 88 valstybės tarnautojų ir 188 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

2009 metais organizuota 6 konkursai laisvoms pareigybėms užimti, iš jų 4 konkursai valstybės tarnautojų pareigybėms ir 2 įstaigų vadovų pareigybėms užimti.


2009 metais išleisti 3390 Administracijos direktoriaus įsakymai, iš jų: veiklos klausimais – 1605, personalo klausimais – 503, komandiruočių klausimais – 432, atostogų klausimais – 850.

Savivaldybės administracijoje 2009 m. gauti 8322 raštai iš įvairių įstaigų ir 1171 rajono gyventojų prašymas, išsiųsti 5798 raštai įstaigoms ir 821 rajono gyventojams.

Gauti 567 prašymai dėl archyvinių pažymų išdavimo, pagal juos išduotos 1239 pažymos.
Savivaldybės administracija 2009 metais pasirašė 946 prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis ir perdavimo - priėmimo aktus.

2009 metais pirminė teisinė pagalba suteikta 650 pareiškėjų, iš jų:

šeimos teisės klausimais – 199,

darbo teisės klausimais – 88,

socialinės apsaugos teisės klausimais – 33,

žemės teisės klausimais – 9,

nuosavybės teisių atkūrimo – 4,

administracinės teisės ir administracinio proceso – 51, c

ivilinės teisės ir civilinio proceso – 238,

baudžiamosios teisės – 5,

baudžiamojo proceso klausimais – 7,

16 pareiškėjų kreipėsi kitais klausimais.

Iš jų 139 asmenims padėta surašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos.

2009 metais buvo parengti 87 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms, bei 20 taikos sutarčių.

2009 metais savivaldybės administracijoje atlikta 17 tarnybinių tyrimų, paskirtos 7 (5 pastabos ir 1 papeikimas) nuobaudos.

 

Vedėja Vilma Kuzminskaitė