Personalo ir kanceliarijos skyrius

Personalo ir kanceliarijos skyriaus ataskaita

Už 2008 metus

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje 2008 m. sausio 1 d. dirbo 291 darbuotojas, iš jų: 88 valstybės tarnautojai ir 203 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, o 2009 m. sausio 1 d. dirbo 292 darbuotojai, iš jų: 90 valstybės tarnautojų ir 202 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

2008 metais organizuota 11 konkursų laisvoms pareigybėms užimti, iš jų 7 konkursai valstybės tarnautojų pareigybėms ir 4 įstaigų vadovų pareigybėms užimti.

2008 metais išleisti 3719 Administracijos direktoriaus įsakymai, iš jų: veiklos klausimais – 1611, personalo klausimais – 741, komandiruočių klausimais – 812, atostogų klausimais – 555.

Savivaldybės administracijoje gauti 6313 raštų iš įvairių įstaigų ir 1090 rajono gyventojų prašymų, išsiųsti 6333 raštai įstaigoms ir 656 rajono gyventojams. Gautas 2179 prašymai dėl archyvinių pažymų išdavimo, pagal juos išduotos 3456 pažymos.

Savivaldybės administracijoje 2008 metais pasirašytos 1114 prekių, paslaugų, darbų sutartys ir perdavimo - priėmimo aktai, iš jų 791 sutartis, 323 perdavimo – priėmimo aktai.

2008 metais priminė teisinė pagalba suteikta 528 pareiškėjų, iš jų: šeimos teisės klausimais – 239, darbo teisės klausimais – 63, socialinės apsaugos teisės klausimais – 28, žemės klausimais – 7, nuosavybės teisių atkūrimo – 2, administracinės teisės ir administracinio proceso – 50, civilinės teisės ir civilinio proceso – 121, baudžiamosios teisės – 4, baudžiamojo proceso klausimais – 4, 101 asmeniui padėta surašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos, 10 pareiškėjų kreipėsi kitais klausimais.

2008 metais savivaldybės administracijoje atlikta 15 tarnybinių tyrimų, paskirtos 3 nuobaudos (2 pastabos ir 1 papeikimas).

2008 m. įvadinio valstybės tarnautojų mokymo programą išklausė 19 valstybės tarnautojų.

Vedėja Vilma Kuzminskaitė