Socialinės paramos skyrius

Skyriaus vedėja: Danguolė Račkauskienė

Tel.: (8 449) 76124, mob. 8 686 38 871
El. paštas danguole.rackauskiene@silale.lt

111 kabinetas

Gimimo metai: 1965 m. sausio 19 d.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: buhalteris-ekonomistas

Darbo įstaigoje pradžia: 1991 m. spalio 2 d.

 

 

 

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyriausioji specialistė (priima prašymus dėl vaiko išmokų, valstybinių šalpos išmokų, kompensacijų, socialinių pašalpų, paramos mokiniui ir kitos socialinės paramos gavimo) Alvyda Urbonienė (8 449) 76 131
alvyda.urboniene@silale.lt
Priimamasis
109
Vyriausioji specialistė (priima prašymus dėl vaiko išmokų, valstybinių šalpos išmokų, kompensacijų, socialinių pašalpų, paramos mokiniui ir kitos socialinės paramos gavimo) Vilija Karbauskienė

(8 449) 76 131

vilija.karbauskiene@silale.lt

Priimamasis
109
Socialinių išmokų specialistė (priima prašymus dėl globos rūpybos išmokų, suveda duomenis į kompiuterio programą, skaičiuoja ir paruošia sprendimus pateiktus vaiko išmokų, socialinių pašalpų ir kompensacijų, mokinio paramai skyrimo ir kt. paramai iš Šilalės kaimiškosios, Upynos, Pajūrio, Žadeikių, Tenenių, Patentinio ir Traksėdžio seniūnijų) Virginija Kiudienė

(8 449) 76 131

virginija.kiudiene@silale.lt

116
Socialinių išmokų specialistė
suveda duomenis į kompiuterio programą, skaičiuoja ir paruošia sprendimus pateiktus vaiko išmokų, socialinių pašalpų ir kompensacijų, mokinio paramai skyrimo ir kt. paramai iš Kaltinėnų, Bijotų, Bilionių, Kvėdarnos, Didkiemio, Šilalės miesto seniūnijų)
Dangira Lukoševičienė

(8 449) 76 131

dangira.dacyte@silale.lt

116
Vyresnioji specialistė (planuoja ir administruoja valstybės biudžeto lėšas, skirtas išmokoms vaikams, nemokamam mokinių maitinimui bei būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms mokėti) Vaida Pundinienė

(8 449) 76 131

vaida.pundiniene@silale.lt

115
Vyriausioji specialistė (atlieka finansininko funkcijas) Dalia Čeponienė

(8 449) 76 133

dalia.ceponiene@silale.lt

112
Vyriausioji specialistė (atlieka finansininko funkcijas, tvarko skyriaus kasos apskaitą) Laima Ubartienė

(8 449) 76 133

laima.ubartiene@silale.lt

115
Vyriausioji specialistė (suveda duomenis į kompiuterio programą, skaičiuoja, paruošia sprendimus dėl valstybinių šalpos išmokų) Vilija Vainorienė (8 449) 76 133
vilija.vainoriene@silale.lt
113
Socialinių išmokų specialistė (suveda duomenis į kompiuterio programą, skaičiuoja, paruošia sprendimus dėl valstybinių šalpos išmokų) Rosvita Beržinienė

(8 449) 76 133

rosvita.berziniene@silale.lt

113
Vyriausioji specialistė (priima prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo, nustato socialinių paslaugų poreikį, administruoja socialines paslaugas) Regina Armonienė (8 449) 76 133
regina.armoniene@silale.lt
110
Vyresnioji specialistė (priima prašymus dėl specialiųjų poreikių nustatymo, neįgaliojo pažymėjimo išdavimo, administruoja aprūpinimą kompensacine technika) Inga Mylimienė

 

(8 449) 76 133

inga.mylimiene@silale.lt

 

110

 

Būstai pritaikomi neįgaliesiems

 

Skyriaus funkcijos

  • renka ir analizuoja informaciją apie socialinę situaciją rajone, socialinės paramos ir paslaugų poreikį, prognozuoja socialinės paramos rodiklius;