Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Tarnybos vedėja Birutė Sragauskienė

Tel./faks. (8 449) 76 132, mob. 8 620 13 149
El. paštas birute.sragauskiene@silale.lt

120 kabinetas.

Gimimo metai 1965-01-23

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Specialybė – lietuvių kalba ir literatūra

Darbo įstaigoje pradžia

Nuo 1995-03-15 Vaiko teisių apsaugos tarnybos inspektorė;

Nuo 1995-06-01 Informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Nuo 2000-04-01 Vaiko teisių apsaugos inspektorė Socialinės paramos skyriuje;

Nuo 2003-06-04 Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja

Tarnybos darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kab. Nr.
Vyriausioji specialistė
(kreiptis dėl globos/rūpybos, įvaikinimo. Bijotų, Didkiemio, Šilalės kaimiškosios, Traksėdžio ir Upynos seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei teisės aktų nustatytais atvejais)
Judita Jonelienė

(8 449) 76 132
8 614 87 814

judita.joneliene@silale.lt

117
Vyriausioji specialistė
(kreiptis dėl socialinės rizikos šeimų. Bilionių, Laukuvos, Pajūrio, Tenenių, Šilalės miesto seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei tėisės aktų nustatytais atvejais)
Jolanta Kvietkauskienė

(8 449) 76 132
8 614 87 812

jolanta.kvietkauskiene@silale.lt

117

Vyriausioji specialistė

Sprendžia iškilusias problemas, organizuoja ir dirba prevencinį darbą su tėvais (asmenimis), vaikais, kurie kreipiasi į Tarnybą dėl įvairiausių situacijų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais šeimose, švietimo ir ugdymo įstaigose bei kitais pareigybės aprašyme nenurodytais atvejais.

(kreiptis dėl socialinės rizikos ir problemiško elgesio vaikų. Kvėdarnos, Žadeikių , Kaltinėnų ir Palentinio seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei teisės aktų nustatytais atvejais)

Dalia Kiupelienė (8 449) 57 367
8 614 76 102
dalia.kiupeliene@silale.lt
118

 

 

 

Tarnybos pagrindinės darbo funkcijos

užtikrina vaiko teisių apsaugą bei tą teisę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;