Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas Antanas Kažukauskas

Tel./ faks. (8 449) 74 432, mob. 8 614 31 678
El. p. antanas.kazukauskas@silale.lt

kab. 225

Gimė 1948 m. sausio 1 d.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Specialybė – mokslinis agronomas

Darbo įstaigoje pradžia – 2002 m. birželio 28 d.

 

Skyriaus darbuotojai

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyr. specialistas (kreiptis dėl traktorių ir kitos žemės ūkio technikos techninių apžiūrų,
technikos įregistravimo, ir išregistravimo, Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų pasinaudojimo).
Vidas Toleikis (8 449) 51 664
vidas.toleikis@silale.lt
223
Vyriausiasis specialistas
(kreiptis dėl ortofotografinių žemėlapių išdavimo, pasėlių draudimo, draudžiamų plotų elektroninio įbraižymo)
Algimantas Olendra (8 449) 51 019
algimantas.olendra@silale.lt
226
Žemės ūkio specialistas
(kreiptis dėl ūkininko ūkio įregistravimo ir išregistravimo, valdų atnaujinimo, kredito palūkanų kompensavimo)
Kęstutis Ačas (8 449) 51 019
kestutis.acas@silale.lt
226
Vyriausioji specialistė
(kreiptis dėl pieno kvotų perrašymo, pirkimo ir pardavimo kvotų aukcione, dėl išmokų už pieną, galvijus ir bites)
Elena Remeikienė (8 449) 74 432
elena.remeikiene@silale.lt
222
Vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis (8 449) 51 664
8 620 53 441
stasys.tubutis@silale.lt
224
Vyriausioji specialistė
(pas specialistus kreiptis dėl melioracijos klausimų, techninių sąlygų išdavimo statiniams, bei miško sodinimui, valstybinei finansinei paramai gauti)
Ramutė Urbienė (8 449) 51 664
ramute.urbiene@silale.lt
224

Aktuali informacija

Skyriaus uždaviniai, funkcijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrą, administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės paramos žemės ūkiui priemones.

Žemės ūkis Šilalėje

2011-01-11

Šilalės rajono bendras žemės plotas 118798,7 ha.