Atmintinės

Dėl ūkinių gyvūnų registravimo

Kiekvienas gyvūno laikytojas, siekdamas valstybės paramos ir norėdamas dalyvauti programose, prieš teikdamas paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai, privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus (pvz., bičių šeimas, arklius, kiaules, triušius, paukščius) Ūkinių gyvūnų registre.

Norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų registre

Asmenys, norintys įregistruoti savo ūkį Ūkininkų registre, turi pateikti prašymą Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

Dalies palūkanų kompensavimas už ilgalaikius kreditus

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Pagal patvirtintą tvarką žemės ūkio veiklos subjektams kompensuojama 40 proc., o jauniems ūkininkams (iki 40 metų) – 45 proc. draudimo įmokų sumos.

Atmintinė melioracijai

2008-11-27

 

Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2003 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. 3D-131

Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2003 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. 3D-298