Dėl komisijos sudarymo

2008-11-11

Sudaryta komisija Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui Šilalės rajono savivaldybėje organizuoti

Potvarkis Nr. T3-45