Informaciją teikia Investicijų ir statybos skyriaus

vyr. specialistė Vaida Jocytė-Kiaulakienė