Tarnybos vedėja: Ona Bubelaitė

Tel.: (8 449) 76 134, mob. 8 618 72 325
El.paštas ona.bubelaite@silale.lt

314 kabinetas.

Gimė 1959 m. liepos 26 d.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Specialybė – buhalterinė apskaita ir socialinis darbas.

Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. dirbo Švietimo skyriaus vyriausiąja buhaltere

Nuo 2005 m. sauio 1 d. – Buhalterijos tarnybos vedėja

Tarnybos darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kab. Nr.
Vedėjo pavaduotoja
(biudžetinių lėšų programų sąmatos, projektai, vykdymas ir apskaita)
Regina Meižienė (8 449) 76 134
regina.meiziene@silale.lt
314
Vyresnioji buhalterė
(skaičiuoja darbo užmokestį, GPM ir SODROS mokesčius)
Kristina Kasnauskienė (8 449) 76 134
kristina.kasnauskiene@silale.lt
305
Vyresnioji buhalterė
(tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą)
Ona Malajavienė (8 449) 76 134
ona.malajaviene@silale.lt
305
Vyresnioji buhalterė
(nebiudžetinių lėšų programų sąmatos, projektai vykdymas ir apskaita)
Elena Vengalienė (8 449) 76 134
elena.vengaliene@silale.lt
303
Vyr. specialistė Nijolė Gumuliauskienė

(8 449) 76 134

nijole.gumuliauskiene@silale.lt

318
Vyr. specialistė, atsakinga už viešuosius pirkimus Rita Šerpytienė

(8 449) 76 134

rita.serpytiene@silale.lt

303

 

Tarnybos uždaviniai ir funkcijos:

• užtikrinti teisingą finansinę ir buhalterinę apskaitą;