Skyriaus vedėjas: Stasys Aužbikas

Tel.: (8 449) 76125, mob. 8-615-36595
El. paštas stasys.auzbikas@silale.lt

219 kabinetas

Gimimo metai: 1965 09 07

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: Viešasis maitinimas

Darbo įstaigoje pradžia:

nuo 2003 07 31 Investicijų ir verslo tarnybos prie Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

nuo 2007 07 02 Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas.

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas Kabinetas
Vyriausiasis specialistas (kreiptis dėl projektų, susijusių su švietimo, sveikatos, susisiekimo, kultūros sritimis bei dėl Šilalės rajono savivaldybės Verslo plėtros programos) Faustas Sragauskas 76123
8-686-46431
faustas.sragauskas@silale.lt 218
Vyriausioji specialistė (kreiptis dėl projektų, susijusių su rajono turizmo, sporto, aplinkos apsaugos ir socialine sritimi) Vaida Jocytė - Kiaulakienė 76123 vaida.kiaulakiene@silale.lt 218
Vyriausioji specialistė (kreiptis dėl žemės reikalų bei adresų tvarkymo Savivaldybės teritorijoje) Aida Budrikienė 76125 aida.budrikiene@silale.lt 217
Vyriausiasis specialistas (kreiptis dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos ir remonto darbų programų) Algirdas Žukauskas 76125 algirdas.zukauskas@silale.lt 217
Vyriausiasis architektas (kreiptis dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, projektavimo ir detaliųjų planų rengimo sąlygų išdavimo) Stasys Kruša 76138
8-698-84890
stasys.krusa@silale.lt 308
Vyriausiasis specialistas (kreiptis dėl statybos vykdymo, statinių priežiūros) Alis Mačernis 76123
8-687-48237
alis.macernis@silale.lt 216
Vyriausioji specialistė (kreiptis dėl statybos leidimų išdavimo) Rimantė Lidžienė 76123 rimante.lidziene@silale.lt 216

 

Skyriaus funkcijos

• Organizuoja rajono gyventojų ir darbuotojų, dirbančių regiono investicijų srityje, susitikimus – konsultacijas;