Skyriaus vedėja: Vilma Kuzminskaitė

Tel.: (8 449) 76 116, mob. 8-612-31996
El. paštas vilma.kuzminskaite@silale.lt

210 kabinetas

Gimimo metai: 1975 04 22

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: edukologija

Darbo įstaigoje pradžia:

1996 04 17 Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

2007 09 06 Personalo ir kanceliarijos skyriaus vedėja

 

Skyriaus darbuotojai:
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyriausioji specialistė(pirminės teisinės pagalbos teikimas rajono gyventojams) Silva Paulikienė (8 449) 76 120
silva.paulikiene@silale.lt
227
Vyriausioji specialistė (techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius) Geda Čėsnaitė (8 449) 76 117
geda.cesnaite@silale.lt
214
Vyriausioji specialistė, l.e. skyriaus vedėjo pareigas (organizuoja asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Savivaldybės administracijoje) Jolanta Raudonienė (8 449) 76 122
jolanta.raudoniene@silale.lt
108
Vyresnioji specialistė (tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą) Julija Toliušienė

(8 449) 76 116
8 698 74 025

julija.toliusiene@silale.lt

202
Vyriausioji specialistė (organizuoja susitikimus su meru ir mero pavaduotoju, atlieka antrinį gautos korespondencijos tvarkymą) Irma Jakutienė

(8 449) 76 110
8 686 69 251

irma.jakutiene@silale.lt

204/205
Vyriausioji specialistė (tvarko įstaigų, kurių steigėjas Savivaldybės taryba, vadovų dokumentus, Administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais) Danutė Ringienė

(8 449) 76 116

danute.ringiene@silale.lt

202
Vyriausioji specialistė (priima Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, likviduotų organizacijų ir kitų įmonių ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, organizuoja dokumentų laikymą ir apskaitą) Genovaitė Čepauskienė

(8 449) 74 014

genovaite.cepauskiene@silale.lt

Šolių g. 12a, Šilalė, 2 a
Sekretorė (organizuoja dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, kitų valstybių piliečių aptarnavimą Savivaldybės administracijoje) Adelė Arnašiutė

(8 449) 76 122
adele.arnasiute@silale.lt

dokumentai@silale.lt

108
Sekretorė (organizuoja susitikimus su Administracijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju, atlieka antrinį gautos korespondencijos tvarkymą) Daiva Gudauskaitė

(8 449) 76 115
daiva.gudauskaite@silale.lt

savivalda@silale.lt

206/207
Sekretorė (priima piliečių prašymus adresuotus Savivaldybės administracijos direktoriui, skyriams ir tarnyboms) Danutė Kvietkienė (8 449) 76 122
danute.kvietkiene@silale.lt
108
Vyriausioji specialistė (priima Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, likviduotų organizacijų ir kitų įmonių ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, organizuoja dokumentų laikymą ir apskaitą) Sandra Overlingaitė

(8 449) 74 014

sandra.overlingaite@silale.lt

Šolių g. 12a, Šilalė, 2 a

 

Skyriaus funkcijos

• padeda Savivaldybės administracijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (toliau vadinama – įstaigos vadovas) valdyti personalą ir formuoti personalo valdymo politiką;

2009 m. Personalo ir kanceliarijos skyriaus veiklos ataskaita

2010-02-01

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje 2009 m. sausio 1 d. dirbo 292 darbuotojai, iš jų: 90 valstybės tarnautojai ir 202 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, o 2009 m. sausio 1 d. dirbo 276 darbuotojai, iš jų: 88 valstybės tarnautojų ir 188 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.