Pasėliai, derlius ir derlingumas apskrityse ir savivaldybėse 2009 m.

2010-06-15

 

Statistikos departamento informacija