Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Dokumentai, susiję su jaunimo reikalais

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija

I.BENDROJI DALIS

1. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija remiasi Valstybinės jaunimo politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais jaunimo politikos klausimais.
2. Savivaldybės jaunimo politika – savivaldybės institucijų veikla, kuri padeda spręsti jaunimo problemas ir siekia sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi bei integracijai į visuomenės gyvenimą.
3. Pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
3.1. Sudaryti sąlygas formuotis pilietinei ir demokratinei asmenybei;
3.2. Padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono ir šalies gyvenimą;
3.3. Skatinti dvasinį vertybių formavimąsi, ugdyti pareigą Tėvynei ir šeimai;
3.4. Užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
3.5. Rūpintis jaunimo užimtumu.
4. Pagrindiniai savivaldybės politikos principai:
4.1. Savivaldybės institucijos turi skatinti jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir prisidėti prie jaunimo problemų sprendimo, taip pat ugdyti atsakomybę už savo veiklą ir savo problemų sprendimą;
4.2. Jaunimo klausimai turi būti sprendžiami, atsižvelgiant į jų kompleksiškumą, įtraukiant kuo daugiau suinteresuotų institucijų;
4.3. Savivaldybės institucijos turi skatinti ir remti nevyriausybines jaunimo organizacijas, prisidedančias prie jaunimo problemų sprendimo ir savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimo. Tokių organizacijų programoms teiktinas prioritetas;
4.4. Jaunimo organizacijoms sudaromos sąlygos daryti įtaką savivaldybės jaunimo politikai ir kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama.