Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius

Danguolė Jakštienė, Jaunimo reikalų koordinatorė vyriausioji specialistė
Kab. 118, Basanavičiaus g. 2,
LT – 75136 Šilalė
Tel. (8 449) 7 61 32
Faks. (8 449) 7 61 18
El. paštas: danguole.jakstiene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė vyr. specialistė D.Jakštienė vykdo funkcijas, kurios yra susijusios su jaunimu:

  • Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus;
  • siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis instancijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje;
  • siekdamas tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
  • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
  • siekiant pritraukti Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus,
  • koordinuoja savivaldybės teritorijoje vykstančius viešuosius renginius ir susirinkimus, nagrinėja renginių organizatorių prašymus, rengia įsakymų projektus, rengia renginiams leidimus, teikia detalią informaciją apie skelbiamas naujienas.